Corona virüsler soğuk algınlığı, şiddetli akut solunum sendromu (SARS) gibi hastalıklara neden olan büyük bir virüs ailesidir. Hayvanlardan insanlara geçiş yapabildikleri bilinmektedir.
2019 yılı Aralık ayından itibaren Çin’de görülen bazı vakalarda daha önce insanlarda tespit edilmemiş bir Corona virüsün hastalığa sebep olduğu bildirildi.
Corona virüsler tek zincirli, pozitif polariteli, zarflı RNA tipinde virüslerdir. Bulaşma yöntemi bir çok benzeri virüs gibi genelde damlacık yoluyladır. Hasta kişi veya hayvandan ortama dağılan virüs taşıyan damlacıklar solunum ya da temas yoluyla sağlıklı kimseleri enfekte edebilmektedir.